CRiT Web demo

CRiT Web demo

CRiT Service ธุรกิจหลักคือรับพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำ และจัดหาทั้งด้าน Hardware, System Software, Network System และ Application Software โดยมุ่งเน้นการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ใช้งานง่าย, ใช้เวลาในการพัฒนาสั้น และทันกับความต้องการ รับพัฒนาระบบงาน และปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่เขียนด้วย Thoroughbred Basic ในทุกๆเวอร์ชั่น 

CRiT Service รับพัฒนาโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิเช่น งานสินค้าคงคลัง, งานเช่าซื้อ, งานร้านอาหาร, งานอพาร์ทเม้น, งานศูนย์บริการซ่อม, งานบัญชีเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้แล้วก็ยังรับวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า 

CRiT Service รับจัดทำ และพัฒนาโฮมเพจทั้งแบบการนำเสนอธรรมดา แบบมีแอนนิเมชั่นประกอบ และแบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็น แอพพลิเคชั่นบนเว็บที่สามารถทำงานโดยผ่านอินเตอร์เน็ทได้เลย มีทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือหลังการขาย พร้อมการสอน และคู่มือในการใช้งาน ด้วยการทำงานที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลที่ดี 

CRiT Service รับติดตั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กร บริการ บำรุง ดูแล รักษาคอมพิวเตอร์ แบบรายเดือน/รายปี ( PM ) รับดูแลระบบทั้งหมด ตรวจเช็ค ดูแล ทำความสะอาดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี อัพเดทไวรัส ปรับแต่งงานทำงานของเครื่องให้เร็วและแรงยิ่งขึ้น พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ฟรี

หจก.เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์ 
90/2 หมู่ 12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-742980-2 Fax. 053-742980 
Email : chonarcher@hotmail.com